شرکت فراگامان صنعت پایدار با هدف گیری بازار قطعه سازان و مجموعه سازان بویژه در صنایع مرتبط با حوزه خودروسازی، از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است.

زمینه های فعالیتی مربوط به اتوماسیون تولید:

طراحی و ساخت تابلوهای فرمان

طراحی فرآیند تولید اتوماتیک

طراحی و ساخت ربات های پنوماتیکی Pick & Place جهت اتوماسیون خطوط تولید

طراحی و ساخت انواع Gantry loader جهت اتوماسیون خطوط تولید

برنامه نویسی  PLC ماشین آلات صنعتی