ماشین مخصوص یا سی ان سی

 
طراحی هوشمند ماشین ها با قابلیت پیکربندی مجدد-مقاله

 
spm study

 
Intelligent-Design-of-Reconfigurable-Machines


کلمات کلیدی :