منوی کاربر

یونیت اسپیندلهای سوراخکاری مجهز به الکتروموتورهای سه فاز بوده و بصورت تکی  و نیز گروههی بر روی دستگاههای مرکب ماشینکاری در کاربردهای مختلف سوراخکاری بسته به توان مورد نیاز قابل استفاده میباشند.

 


کلمات کلیدی :