اهداف شرکت :

۱- کمک به اقتصاد ملی از طریق افزایش بهره وری تولید .

۲- افزایش سودآوری و رقابت پذیری شرکت های تولیدی داخلی .

۳- ارتقاء جایگاه داش مهندسی و تقویت توان و نقش آفرینی .

۴- انتقال تکنولوژی های روز مهندسی به داخل و قطع وابستگی به خارج از کشور .

۵- ساخت ماشین آلات و تجهیزات تولیدی با کیفیت در داخل کشور .

۶- افزایش بهره وری در مصرف انرژی در راستای صیانت از منابع ملی .

 

اهداف فنی و صنعتی شرکت :

طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص ماشینکاری ، مونتاژ و انتقال مواد در راستای :

  •  ۱- بهبود فرآیندهای تولیدی بویژه در صنایع قطعه سازی و مونتاژ
  •  ۲- افزایش سرعت تولید
  •  ۳- کاهش ضایعات
  •  ۴- ایمنی بیشتر پرسنل
  •  ۵- کاهش مصرف انرژی
  •  ۶- کاهش اتلاف مواد و زمان
  •  ۷- ارتقاء کیفیت قطعات