تامین قطعات ، طراحی و ساخت انواع کانوایر و تجهیزات انتقال مواد برای خطوط
مونتاژ ، رنگ پودری و غیره مطابق استانداردهای  CEMA

Monorail Conveyors
 (I Beam Conveyors (power&free
 Roller Conveyors
 Slat Conveyors
 Skid Conveyors
 Car Conveyors
 Bucket Conveyors
 Screw Conveyors