تبریز

تبریز خیابان لاله‌زار شمالی، پلاک 106

geral@gazelasingela.com

78 98 479 341 98+

کدپستی: 4713891513

تهران

تهران خیابان آفریقا، چهار راه جهان کودک، برج نگین آفریقا، پلاک 88، طبقه 3، واحد 308

geral@gazelasingela.com

37 76 819 218 98+

کدپستی: 1969734693

ترکیه

Atakant mahallesi 221 sokak bosphorus city bölük 8 daire 122 Halkli küçükçekmece Istanbu

geral@gazelasingela.com

پرتغال

Portugal Rua dos Mamotos, n° 45 3800 - 220 Aveiro,Portugal

geral@gazelasingela.com

+351.913987220

آدرس : تبریز: تبریز خیابان لاله‌زار شمالی، پلاک 106 کد پستی: 4713891513 تلفن: 4799878 341 98+

آدرس : ترکیه: Atakant mahallesi 221 sokak bosphorus city bölük 8 daire 122 Halkli küçükçekmece Istanbu

آدرس : پرتغال: Portugal Rua dos Mamotos, n° 45 3800 - 220 Aveiro,Portugal

آدرس : تهران: تهران خیابان آفریقا، چهار راه جهان کودک، برج نگین آفریقا، پلاک 88، طبقه 3، واحد 308 کد پستی : 1969734693 تلفن: 2188197637 98 +